Hjälpa till

Vi söker varma kläder till folket i ukraina, snart är det kallt ute, vinterkläder håller trötta familjer varma i Ukraina

Vill du hjälpa till kontakta oss

Skolprojektet

Skrivande stund så håller kontakt med utbildningsansvariga inom den ukrainska regeringen på att etableras för att kunna ta fram en strategisk plan på genomförandet.

Använd följande bidragsvägar till Stefan Turesson volontär, ansvarig Dala Safety.

Swish 070 714 09 42 – Stefan Turesson

Swish 123 491 369 5 – Dala Safety AB

BANKGIRO: 5678–0588

Märk bidraget med ”Insamling Ukraina”

Bränsle, transporterna av förnödenheter.

Swish: 073 67 56 735 – Chris

Märk bidraget med ”Transport”

Vi eftersöker just nu

Tourniquets (generation 5-7) x150

Brösttätningar x100

Modulära bandage x150

Nödfiltar x150

H + H packningsväv x150

Snabb propp packning gasväv x150

Oral svalg luftväg x150

14 eller 10 gauge

dekompressionsnålar x150

Påsventilmask x20 (storlek 4+5)

Peepventiler x20 (för bvm)

Medicinska förnödenheter som vi söker just nu

Medicinsk
Tourniquets (generation 5-7) x150
Brösttätningar x100
Modulära bandage x150
Nödfiltar x150
H + H packningsväv x150
Snabb propp packning gasväv x150
Oral svalg luftväg x150
14 eller 10 gauge
dekompressionsnålar x150
Påsventilmask x20 (storlek 4+5)
Peepventiler x20 (för bvm)
Blodtrycksmätare x20 (för bvm)
Syrgasrör x20 (bvm)
I.gels x50 (räddningsluftväg 3 olika storlekar)
ET Tubes x50 olika storlekar
Macintosh larynigal scopes x5 (och blad)
Smörjpaket för airway x150 (intubationsboogie-rör)
Krikotyotomi-kit x30
Twilltejp (vit) x15-pack
Näskanyl x50
Non-rebreather mask x30
Nebulisatormask x30
Sprutan x50 (50cc)
5 lådor med IV (18 gauge)
5 lådor med IV (22 gauge)
5 lådor IV (20 gauge)
15 lådor med vanlig koksaltlösning pozyflush
10 lådor med spritservetter
15 lådor tegarderm för IV (ocklusiva förband)
Skadekort
CO2-detektor x30 för räddning av luftvägar
x10 littmann 3 stephescopes
Bärbar manuell suganordning x10 (handpumpad)
Elektriska sugenheter x3
Acoucherments
Forceps x5 (magil)
Oxygen D-tankar x10
Taktiska/vikbara/bärbara bårar
Rejäla bårar för triagetält (x8)
Bröstbehållare av metall/hårdplast x6 (footlocker)
Bärbar hjärtmonitor x4 (för defibrillator/EKG om möjligt
x20 enheter 4 avlednings EKG-kablar
x20 enheter 12 avledningar EKG-kablar
x30 förpackningar EKG-elektroder
x15 defibrillatorkuddar (för hjärtmonitor)
X5 14 gauge EZ-IO nålsatser (olika storlekar av intraossösa nålar)
x15 Talon IO-kit
3 lådor med 22 gauge intramuskulär nål
3 lådor med 3 ml sprutor
3 lådor med 1 ml sprutor
Sortiment av suturnålar och tråd (x30 sutursatser)
Dermabond rivningslim
x20 förseglade sterila hamostater
5 behållare för vassa föremål
5 termometrar och sondskydd
10 små medelstora blodtrycksmanschetter
5 BGL-MÄTARE OCH LANSER
5 bärbar oximetri
Låda med pennljus
30 lådor med mellanstora och stora handskar
3 lådor med IV saltlösning
x150 10 och 15gtts IV droppset
X30 100ml NS IV påse
x50 250ml NS IV påse
X100 500ml NS IV påse
x100 1 000 ml NS IV-påse
x150 triangulära bandage
3 lådor med 5 cm x 5 cm icke vidhäftande gasväv
3 lådor på 7,5 cm x 7,5 cm
3 lådor med 10 cm x 10 cm icke-vidhäftande gasväv
3 lådor med stora gasbindor
10 lådor med 2,5 cm x 2,5 cm vävd gasväv

x50 Gravol 50mg ampuller
X50 Benadryl 50mg ampuller
x50 10mg Toradol ampuller
15 glukagonsatser
Orala glukoskit
1 ml Tetracaine engångsenheter i plast
X50 10mg morfinampuller
X50 150 mcg fentanyl ampuller
X30 50x TXA-flaskor
X50 500mg/5ml ketaminflaskor
X50 10mg Valium ampuller
X50 10mg maxxeram ampuller
Ventolan och atrovent inhalatorer
30 lidokainflaskor
X50 10mg Midazolam ampuller
X25 Epinefrin 1:100 ampuller