Om oss


Vi jobbar helt ideellt för att samla förnödenheter som konserver, torrvaror, hygienartiklar för
 kvinnor och barn, varma kläder och annat som ni privatpersoner skänker.

Inga mellanhänder finns
och allt lämnas på plats i Ukraina Donationer i form av ekonomiska bidrag används till bland annat bränsle för att kunna dela ut mat i byar, inköp av djurmat för att hjälpa
djuren att överleva och färskvaror som köps på plats i grannländerna eller Ukraina.

Det gemensamma målet är att förbättra, underlätta och stötta Ukrainare i dessa tider som det råder. Och nätverket börjar bli stort och alla har ett gemensamt mål och det är att hjälpa till

VIll du hjälpa till?

Kontakta oss