Samarbete

Katastrofen i Krigets spår

Tillsammans för Ukraina har Weuniteukraine inlett ett samarbete med Dala Safety AB.

Det var många som vaknade med en klump i magen den 24 februari 2022, det som inte fick hända hade hänt. En man väljer att invadera ett fredligt land och kränker deras suveränitet utan anledning och framför allt utan någon som helst omtanke på alla dem människor som bor där och bara vill leva i fred.

Det tog inte lång tid innan rapporterna om krigsbrott och övergrepp mot civila började strömma ut, tillsammans med bilder på sönderbombade bostadsområden, skolor, sjukhus och andra samhällsviktiga instanser.

Med anledning av detta så har vi på Dala Safety bestämt oss för att tillsammans med Weuniteukraine och andra internationella aktörer på plats ska hjälpa till.

Vårt projekt är indelat i två led där vi genom första ledet försöker samla in förnödenheter, kläder, medicinsk utrustning med mera se behovslista samt ekonomiskt bistånd för att kunna genomföra transporterna.

Led två där har vi påbörjat en insamling av ekonomiskt bistånd, initialt, för att kunna uppföra någon form av skola/undervisning för barnen som befinner sig i flyktinglägren. Det projektet delar sig sedan i flera led som innefattar bland annat återuppförandet av skollokaler i städerna, där dem behoven finns, samt även fler säkra utskäkningsplatser för förnödenheter. Detta till dem boende i dem drabbade områdena.

I skrivande stund så håller kontakt med utbildningsansvariga inom den ukrainska regeringen på att etableras för att kunna ta fram en strategisk plan på genomförandet.

Tanken är även att i förlängningen att kunna uppföra fler säkra platser där initial vård av skadade och sjuka kan genomföras i väntan på medivac anländer. I det stora hela är det ett stort projekt vårt samarbete påbörjat men vi tar det stegvis och försöker, i samverkan med lokalt förankrade organisationer och personer, driva det framåt.

Tillsammans kan vi göra en skillnad, vi kan rädda liv och ge människor hopp om en framtid trots det mörker som nu råder. Och att bidra har aldrig varit enklare oavsett om ni är en ensam privatperson eller om ni är ett företag oavsett storlek. Genom ett bidrag till oss så ger du ett bidrag med hopp till dem utsatta.

För bidrag till Skolprojektet och följande steg använd följande länk klicka här

För frågor om arbetet, andra sätt att bidra eller idéer som kan hjälpa till så kontakta oss klicka här