Tiktok

Lägg till mig på Tiktok och där kör jag live 5 dagar i veckan. Och vi diskuterrar varje gång om Ukraina och deras behov av hjälp. Jag heter __chris__78. Lägg till mig där