Volontärer

Tusken Raider
Tusken Raider

Medical Trainer/Provider

Under min tid som volontär har jag varit ödmjuk i att se det ukrainska folkets anda och beslutsamhet inför motgångar.

Överallt där jag har gått och alla som jag har träffat har hjälpt till att visa mig hur det ukrainska folket trots alla svårigheter är starkt och kommer att hjälpa varandra så mycket de kan, oavsett hur svår uppgiften är.

När det gäller mitt eget engagemang, har jag ägnat min tid åt att fokusera på att lära ut grunderna i första hjälpen som t.ex. applicering av tourniquet, sårförband, etc. till flera grupper av individer över hela Ukraina. Dessutom har jag arbetat som volontär på kliniker som hjälpt vårdgivare i den dagliga verksamheten som behandlar flyktingar, civila och alla andra individer som kommer in för att söka hjälp.

Jag har dock inte begränsat mig till bara medicinska uppgifter, utan har lagt ner tid på att packa, förbereda och distribuera medicinska förnödenheter, kläder och mat i olika delar av landet också.

Jag har försökt att göra mig tillgänglig och förberedd för alla slags uppgifter, och jag hoppas att jag genom att göra det kan påverka så många som möjligt som drabbats av denna konflikt.